هیچستان

مرده بر گورها قدم می نهیم...ای دریغ...زندگان آن سوترند!


برچسب‌ها:

ادامه‌‌ی مطلب
+ |