آشیانه

شبیه قطعه های کوچک لوگو

بودنت را کنار هم می چینم

کاش با همین دارایی اندک از ثانیه

بشود خانه ای مستقل ساخت !

/ 0 نظر / 3 بازدید