لب باران

هنوز برای سرودن دلیلی هست ؟

و برای گریستن لبخند ؟

بله بله ... بله

نقشهایی که اغلب در هوای بارانی پرسه می زنند

چتری برای بوییدنم

واجبشان نیست !

آسمانی که همیشه ابریست

عطر می خواهد و شبرنگ و صدف

نه نمکزار سراپا آغوش !

 

/ 0 نظر / 7 بازدید