سادگانه

همیشه از سادگی لذت می برم

یک رنگی خود آرامش است

طرحهای شلوغ ذهنم را مشوش می کنند!

قلب من سادگانه می خواهد

آسمان را به تماشا نشیند،

دریا را نفس بکشد،

غروب را نقاشی کند

و تو را در آغوش گیرد

/ 7 نظر / 10 بازدید
پریسا

لطف کردی بهم سر زدی, ممنون. بازم بیا پیشم

پریسا

هر چند باری که بهم سر بزنی منم هم میام سر میزنم. بدو بدو بدو که منتظرتم

پریسا

اینقدر ذوق کردم که اومدی بهم سرزدی که نگو. بدو بیا که مطلب جدید گذاشتم.منتظرتم

پریسا

اینقدر ذوق کردم که اومدی بهم سرزدی که نگو. بدو بیا که مطلب جدید گذاشتم.منتظرتم

پریسا

بازم منم که ازت بی خبرم . بدو بدو بدو بیا