خطوط

بهتر است دو خط موازی باشیم تا مقطع !
که در اولی به هم نزدیک و نزدیک تر می شویم

و در دومی

لحظه لحظه دورتر ...

/ 0 نظر / 4 بازدید