ای کاش

کاش می فهمیدی

توان از دست دادنت در من

صدها برابر بیشتر از

دست یافتن به تو بود !

درست در لحظاتی که ترکت می کردم .

...

آنجا که معنای آنچه راست می گفتی و نمی دانستم !

و دروغهایی که تو از آنها متواری بودی و من بدنبالش آمدم!

وایده آلهای یک فرد آزاد اندیش

که در محدوده کوچکی خود را حبس کرده بود!

را به روشنی و عمیقا دیدم

فهمیدم :

در سکوت بریدن

شایسته تر است از

در ازدهام تردیدها ادامه دادن !!!

 

 

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
هیچکس

سلام خانومی قشنگ بود و زیبا راستی ازدحام فکر کنم اینطوری نوشته میشه[گل]