آ....د....م

به پرتگاه انسانیت نزدیک شده ام

قطعا خواهم افتاد

این روزها مد شده

آنان که شعورشان از فرسنگها دور نمایان است

میتواند از پل سراط عبور کند !

من که قطعا سقوط خواهم کرد لیک احساس خوبیست

/ 2 نظر / 14 بازدید
شاعر شنیدنی ست

مد همیشه هم خوب نیست از اون آدمایی نباش که وقتی یه چیزی مد میشه نگاه نمی کنن ببینن بهشون میاد یانه! ممنون/به روزم

میقات

آتور عزیز سلام نوشته یودی "پل سراط" که درست آن پل صراط است!