بت پرستی

 

پَر می کشم از اوقات شرعی به وقت تو

واجب است کنون به من نماز تَرک تو !

روی سجاده ای از خویش خم می شوم

ای سراپای قنوت من ، شکست تو !

مهر بودنت روی پیشانی من حک شده !

با وضو هم نمی توان شست رد سخت تو ؟

صوت موجز عبور آویخته بر گوش من است

مرگ بر طلسم غمگنانه دهان مست تو

کعبه دلم پر از بتان بی طواف مانده ای سلیس!

زائری تازه می خواهم بشکند شکوه پست تو !!!

 

/ 0 نظر / 9 بازدید