باور داشته باش

تنها یه راه برای داشتن خوشبختی وجود دارد:

اگر به اندازه کافی در بدبختی غرق باشی و تنها یک آغوش پر محبت دنیای اشکهایت را در بر گیرد

به اندازه کافی خوشبختی

/ 2 نظر / 8 بازدید
کیان

آغوشی که گرم باشه و دلت رو روشن کنه