شراب

بزن این پیک آخرو

هنوز ذهنیت های خالی می تونن نفس بکشن

پس امید زنده است

افسوس به بیگاری می کشنش !!!

/ 3 نظر / 10 بازدید
عشق

وبلاگت عالیه به نظرت عکس مصدق را توی وبلاگم بزنم یا نه ؟ بیا طرفم جواب بده منتظرم مرسی زود باش

هیچکس

زیباترین حکمت دوستی ، به یاد هم بودن است ، نه در کنار هم بودن . . .[گل]