کوله بار تنهایی

به جایی رسیده ام که به تنهایی می توانم

بار سنگین تنهایی را روی دوش نهیف خود جابه جا کنم !

گاه تنهایی ام را در خلوتی خالی ، تنها می گذارم

تا بدون من نفس بکشد !

گاه خود را از تنهایی ام خالی می کنم

تا نفس تنهایم عمیقتر زندگی کند!

این راه باید به اتمام برسد ...

/ 1 نظر / 9 بازدید
بلاگ دایر

وبلاگ خود را به فهرست وبلاگ های فارسی اضافه کنید.