صداقت

به چشمهایم اطمینان ببخش !

دیدن صداقت لحظات اکنونت

گوشهایم را کر کرده

فقط خدا می داند آنچه می بینم

خوشبختی است یا نه!؟

/ 1 نظر / 7 بازدید
هیچکس

یادمان باشد که : آن هنگام که از دست دادن عادت می شود به دست آوردن هم دیگر آرزو نیست . . . [گل]