هر وقت که اینجایی

دیدم که می آمدی

می آیی

وباز هم خواهی آمد

هر وقت که اینجایی

کاغذهایم شکل اسم تو می گیرند و اسم تو بوی خوشی دارد

این بوی خوش را استشمام کن

بوی توست...

/ 0 نظر / 8 بازدید