بادبادکی در افق

در چندراهی مشکلات ایستاده ام

.

.

.

دستانم در آغوش نسیم ملایمی که به صورتم سیلی می زند ، است

و چشمانم در گروی طنازی افق

هر طرف صدایی ، آوازی و رنگی مرا می خواند

کدام هجرت می تواند دیگری را یارای خوشبختی باشد ؟

اگر بادبادک اندیشه ام را آزاد کنم

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید