# انسان

شراب

بزن این پیک آخرو هنوز ذهنیت های خالی می تونن نفس بکشن پس امید زنده است افسوس به بیگاری می کشنش !!!
/ 3 نظر / 10 بازدید