# گوش

سکوت

با دقت اگر گوش کنی حتما صدایش را می شنوی شکستن خودت در خود شنیدنیست وقتی سکوت هم از تو بیزار است !
/ 1 نظر / 7 بازدید