بنگ

داستان از آنجا شروع شد که همه هستی تمام شد !

بینگ بنگ ؟

آغاز ؟

تولد ؟

رشد یافتن؟

سپس زیاد شدن و زیاد شدن و زیاد شدن ...

تا ..... بنگ بنگ ! 

/ 0 نظر / 2 بازدید