گمراهی

به گم شدن اعتقادی ندارم

به زنده بودن هم همین طور

چیزی که بیشتر از هر چیز مرا رنج می دهد

این است که نمی دانم به چه اعتقاد دارم !

 

/ 1 نظر / 10 بازدید
میقات

با خواجه شیراز تفآلی زدم برایت این آمد: هان مشو نومید چون واقف نه‌ای از سر غیب باشد اندر پرده , بازی‌های پنهان غم مخور. ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند چون تو را نوح است کشتیبان ز طوفان غم مخور ...!